Par mums

SIA Baltik Eko Group pastāvīgi sadarbojas ar vairāk nekā 70 organizācijām un firmām. Mēs esam gatavi sadarboties un noslēgt līgumus ar jauniem klientiem, lai sniegtu palīdzību plaša spektra ekoloģisko un vides aizsardzības jautājumu risināšanā :

Konsultācijas par jebkuru tēmu, kas skar ekoloģisko drošību un vides aizsardzību;
Naftas produktu atkritumu savākšana no jebkurām tilpnēm, veicot šo atkritumu turpmāku utilizāciju;
Naftas produktu uzglabāšanas rezervuāru attīrīšana un mazgāšana;
Ar naftas produktiem piesārņoto teritoriju attīrīšana, augsnes sanācija;
Rezervuāru degazācija pirms remonta darbu veikšanas;
Ar nezināmas izcelsmes ķīmiskajām vielām piesārņoto ūdeņu analīze, sniedzot tālākas rekomendācijas šo vielu utilizēšanai.